Pregled porabe in prihrankov

IZRAČUNAJTE SI

Pri starejših parih, ki živijo sami, so prihranki mogoči na vseh področjih. Predvsem je manj pranja in perila, porabijo tudi manj tople vode in potrebujejo manjši hladilnik. Opozoriti pa gre, da je v takih gospodinjstvih pogosto kak dotrajan, energijsko potraten gospodinjski aparat, ki ga velja zamenjati.

VAŠE NAPRAVE
 • 2 Hladilnik
 • 1 Pralni stroj
 • 1 Zamrzovalnik
VAŠA TRENUTNA PORABA
1.515 kWh / leto
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
110 € / leto
VAŠI PRIHRANKI
475 kWh31%
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
34 € / leto
VAŠA NOVA PORABA
1.040 kWh
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
75 € / leto

KAKO LAHKO ŠE DODATNO PRIHRANITE?

Prihranki pri električni energiji so največji ob uporabi dvotarifnega merjenja, torej ob namestitvi dvotarifnega števca. Tako lahko vse energetsko potratnejše naprave uporabljate predvsem v času nižje tarife in prihranite!

PROJEKCIJA CELOTNEGA STROŠKA ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO

 • Poraba brez izvedenih ukrepov
 • Poraba z izvedenimi ukrepi

PRIHRANKI NA POSAMEZNIH NAPRAVAH

SKUPAJ PRIHRANKI / LETO

475 kWh   34 EUR

IZVEDENI UKREPI IN PRIHRANKI

Hladilnik1

UKREPOV

1

PRIHRANKI

368 kWh
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
27 € / leto
Hladilnik2

UKREPOV

3

PRIHRANKI

38 kWh
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
3 € / leto
 • Preverimo in po potrebi povečajmo nastavitev temperature hlajenja v hladilniku

  Na porabo hladilnika vpliva tudi sprememba nastavitve za 3 °C do 5 °C. Zato se prepričajmo, da hladilna temperatura ni prenizka (+5 °C do + 6 °C; za občutljiva živila kot so ribe ali mleto meso: + 4 °C).

  18,60kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  1,35€ / leto
 • Prerazporedimo živila v hladilniku

  Če živila v hladilniku pravilno razporedimo (meso in ribe bliže izparilniku, mlečne izdelke v sredino, sadje in zelenjavo na dno), lahko hladilnik brez skrbi nastavimo na višjo temperaturo in tako zmanjšamo porabo električne energije za do 10%.

  12,40kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  0,90€ / leto
 • Postavimo hladilnik v hladnejši prostor

  S pravilno postavitvijo hladilnika v prostor bomo prihranili kar nekaj kWh električne energije. Hladilnika ne postavljamo v neposredno bližino štedilnika, pečice, radiatorja, pomivalnega stroja ali ga ne izpostavljamo sončnim žarkom, saj s tem povečamo oddajanja toplote, kar vpliva tudi na višjo porabo električne energije.

  7,44kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  0,54€ / leto
Zamrzovalnik1

UKREPOV

2

PRIHRANKI

68 kWh
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
5 € / leto
 • Postavimo zamrzovalnik v hladnejši prostor

  Ko kupujemo zamrzovalnik, smo po navadi pozorni predvsem na njegovo velikost in energijski razred. Pozorni pa moramo biti tudi na to, pri kateri temperaturi okolice bo aparat brezhibno (najbolj učinkovito) deloval. Klimatski razred določi proizvajalec, podatek pa je zapisan na tablici s tehničnimi podatki. Zamrzovalnik postavite v hladen, dobro prezračevan prostor, če je to mogoče, vsekakor pa ne sodi na balkon ali kakšen drug prostor, neposredno obsijan s soncem.

  62,00kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  4,50€ / leto
 • Preverimo nastavitev temperature zamrzovalnika

  Običajno je dovolj, da je temperatura v zamrzovalniku do -18 °C, zato preverimo, da temperatura znotraj zamrzovalnika ni prenizka. Za 1 % prihranka porabe energije dosežemo, če nastavitev temperature zmanjšamo za eno (1) odvečno °C (približamo proti -18 °C).

  6,20kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  0,45€ / leto

Projekt izvaja:

© 2011 - SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o.