Pregled porabe in prihrankov

IZRAČUNAJTE SI

Družine z majhnimi otroci največ energije potrošijo za perilo in hlajenje hrane. Spodnji izračun prikazuje, da je smiselno upoštevati učinkovitost in porabo ter razmisliti o menjavi naprav, ki jih uporabljamo, predvsem hladilnika in sušilnega stroja, ki mladi družini zelo olajšata življenje. Nekaj lahko prihranijo tudi pri smotrnem ravnanju z napravami.

VAŠE NAPRAVE
 • 2 Hladilnik
 • 1 Pralni stroj
 • 1 Zamrzovalnik
 • 1 Pomivalni stroj
 • 1 Sušilni stroj
VAŠA TRENUTNA PORABA
2.213 kWh / leto
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
161 € / leto
VAŠI PRIHRANKI
629 kWh28%
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
46 € / leto
VAŠA NOVA PORABA
1.584 kWh
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
115 € / leto

KAKO LAHKO ŠE DODATNO PRIHRANITE?

Prihranki pri električni energiji so največji ob uporabi dvotarifnega merjenja, torej ob namestitvi dvotarifnega števca. Tako lahko vse energetsko potratnejše naprave uporabljate predvsem v času nižje tarife in prihranite!

PROJEKCIJA CELOTNEGA STROŠKA ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO

 • Poraba brez izvedenih ukrepov
 • Poraba z izvedenimi ukrepi

PRIHRANKI NA POSAMEZNIH NAPRAVAH

SKUPAJ PRIHRANKI / LETO

629 kWh   46 EUR

IZVEDENI UKREPI IN PRIHRANKI

Hladilnik1

UKREPOV

2

PRIHRANKI

281 kWh
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
20 € / leto
 • Zamenjajmo naš stari hladilnik z novim, ki je manjši in/ali energetsko bolj učinkovit.

  Hladilnik1

  186 cm - 211 l hladilnika - 118 l zamrzovalnika
  A++ (po 2002)
  252,00kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  18,29€ / leto
 • Postavimo hladilnik v hladnejši prostor

  S pravilno postavitvijo hladilnika v prostor bomo prihranili kar nekaj kWh električne energije. Hladilnika ne postavljamo v neposredno bližino štedilnika, pečice, radiatorja, pomivalnega stroja ali ga ne izpostavljamo sončnim žarkom, saj s tem povečamo oddajanja toplote, kar vpliva tudi na višjo porabo električne energije.

  28,68kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  2,08€ / leto
Pralni stroj1

UKREPOV

2

PRIHRANKI

68 kWh
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
5 € / leto
 • Ne uporabljamo funkcije predpranje

  Na modernejših pralnih strojih je treba funkcijo predpranja posebej vklopiti, a tudi na starejših jo lahko izklopimo. Tako dodatno privarčujemo 10 % električne energije.

  33,85kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  2,46€ / leto
 • Perimo le takrat ko je perila za poln boben

  Pralni stroj uporabimo šele takrat, ko je boben poln. V primeru da peremo pogosteje, torej večkrat, čeprav z manj polnim bobnom, bomo porabili za okoli 10 % več električne energije.

  33,85kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  2,46€ / leto
Zamrzovalnik1

UKREPOV

2

PRIHRANKI

23 kWh
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
2 € / leto
 • Postavimo zamrzovalnik v hladnejši prostor

  Ko kupujemo zamrzovalnik, smo po navadi pozorni predvsem na njegovo velikost in energijski razred. Pozorni pa moramo biti tudi na to, pri kateri temperaturi okolice bo aparat brezhibno (najbolj učinkovito) deloval. Klimatski razred določi proizvajalec, podatek pa je zapisan na tablici s tehničnimi podatki. Zamrzovalnik postavite v hladen, dobro prezračevan prostor, če je to mogoče, vsekakor pa ne sodi na balkon ali kakšen drug prostor, neposredno obsijan s soncem.

  20,70kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  1,50€ / leto
 • Preverimo nastavitev temperature zamrzovalnika

  Običajno je dovolj, da je temperatura v zamrzovalniku do -18 °C, zato preverimo, da temperatura znotraj zamrzovalnika ni prenizka. Za 1 % prihranka porabe energije dosežemo, če nastavitev temperature zmanjšamo za eno (1) odvečno °C (približamo proti -18 °C).

  2,07kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  0,15€ / leto
Sušilni stroj1

UKREPOV

2

PRIHRANKI

257 kWh
Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
Več o tem >
19 € / leto
 • Uporabljajmo program, ki deluje na podlagi vlažnosti perila

  Uporabljajmo program, ki deluje na podlagi vlažnosti perila, namesto programa, ki deluje na osnovi časovne nastavitve dolžine sušenja - torej če ne presušimo perila, lahko prihranimo okoli 15 % električne energije.

  70,20kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  5,09€ / leto
 • Uporabljajmo sušilni stroj z vgrajeno toplotno črpalko

  Večina sušilnih strojev je v energijskem razred B - to so klasični sušilni stroji z električnim grelcem. Smiselno je uporabljati sušilni stroji s toplotno črpalko, ki je najvarčnejši, in sodi v energijski razred A. Pri tem lahko prihranimo do 40 % električne energije.

  187,20kWh
  Enotna tarifa (ET) je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure. Cena električne energije je ves čas enaka. V primeru, da imate enotarifno merjenje in želite dvotarifnega, pokličite v vaše elektrodistribucijsko podjetje za podrobnejše informacije.
  Več o tem >
  13,59€ / leto

Projekt izvaja:

© 2011 - SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o.